פרוייקטים | 2013

אחרי – 2013-2014

פעילות קבוצות “אחרי” בגליל  – 2013-2014

בשנת הפעילות תשע”ד פועל רפי בוגנים המשתתף בפעילות עמיתי ברן התומכת ביזמות חברתיות בגליל בפעילותן של 3 קבוצות “אחרי”.

הקבוצות פעילות בישובים מעלות, שלומי וכפר ורדים. בכל קבוצה כ 30 חניכים המגיעים פעמיים בשבוע לפעילות אקטיבית וערכית.

בנוסף לפעילויות הקבועות, משתתפות הקבוצות בפעילויות העשרה שונות ובתרומה לקהילה. תכנית “אחרי” מכוונת לתהליך אשר בסיומו מתגייסים החניכים לשרות משמעותי בצה”ל ומודעים לאחריות המצופה מהם להיות אזרחים תורמים למדינה.

רפי בוגנים יחד עם ז’אק בן זקן מלווים את פעילות הקבוצות מזה 3 שנים ומהווים מודל מוחשי לחניכים למשמעות התרומה לקהילה.

התמיכה בפרויקט מתקיימת במסגרת יזמת ברן גלילה ובתמיכת הפדרציה של Mid Kansas.