פרוייקטים | 2012

“גלילה למען”

פרויקט סיוע לתושבי המועצה האזורית מטה אשר תשע"ב

המצב הסוציו אקונומי של משפחות רבות בישראל לא קל ומשפחות רבות המשתכרות משכורת מינימום, כאשר שני בני הזוג עובדים, אינן מצליחות להתגבר על משברים וקשיים הנקרים בדרכן.

פרויקט “גלילה למען” קם בשנת 2007 על מנת לסייע למשפחות מהגליל אשר לעתים זקוקות לתמיכה חד פעמית ונותנת מענה לאותם ילדים, נוער, נשים וקשישים החיים במשפחות להן אין את היכולת לגייס את המשאב הדרוש לפתרון הבעיה.

בשנים האחרונות , בעזרת תורם אמריקאי אשר ביקש ליעד את תרומתו לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר , מפעילה עמותת גלילה יחד עם נציגי המועצה האזורית מטה אשר קרן סיוע ייחודית .

לאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר הוקמה ועדה של מתנדבים בעלי מקצוע בתחום הרווחה והבריאות וקבעה קריטריונים על פיהם יוכלו תושבי האזור לקבל את הסיוע המתאים למצוקתם וזאת בפיקוח של המועצה האזורית מטה אשר.

כל תרומה לטובת הפרויקט יסייע לעוד ועוד משפחות ויחידים שאנו עבורם המוצא האחרון לעזרה.