פרוייקטים | 2016

גרעין משימה במרום הגליל

עמותת גלילה תומכת בפעילות חברי “גרעין נבו” , הפועלים למען הקהילה ביישובי המועצה האזורית מרום גליל.

חברי הגרעין החלו בפעילותם במוא”ז מרום הגליל לאחר שנת פרק משימה במסגרת שירותם בנח”ל.

לאחר סיום השירות בחר הגרעין להישאר לגור במועצה מתוך שליחותם ונכונותם להמשיך לפעול ביישובי המועצה ומתוך הקשר שנרקם בין המדריכים למקום, לקהילות ולחניכים.

הפעילות אשר מתקיימת במסגרת התכנית:

  • ריכוז הפעילות בבית החם לנערה.
  • הפעלת מועצת הנוער.
  • פעילות ריכוז נוער במושבים אמירים ופרוד.
  • גיוס חניכים לקורס לקראת הדרכה בנוער העובד והלומד ויציאה לסמינר מד”צים במסגרת תנועת הנוער.

הפעילות למען הקהילה מתקיימת בשיתוף פעולה עם המתנ”ס המקומי ומטרתה להעשיר את חיי הקהילה והחברה של בני הנוער במרום הגליל ולרתום גם אותם לפעילויות נוספות למען התושבים.

עמותת גלילה שמחה על שיכלה לסייע לצעירים הערכיים הללו בפעילותם ליצירת חברה אזרחית טובה יותר.