פרוייקטים | 2013

דוקו מייל – שנה II

השנה יתקיים פרויקט הדוקו מייל  – פרויקט התקשרות של 2 בתי ספר, האחד מישראל והשני מארה”ב , בין בתי הספר חטיבת הביניים “אמירים” בכפר ורדים והאקדמיה על שם “היימן” בקנזס סיטי.

מטרת הפרויקט הוא הרצון לקיים תקשורת בין 2 בתי ספר ישראלי ויהודי בארה”ב ,לאפשר לתלמידים ליצור קשר ולהכיר האחד/ת את חייו של השני/ה ולהעלות לתודעה נושאים המשותפים לכולם.

הרצון הראשוני והבסיסי ביותר הוא ליצור ערוץ תקשורת של הידברות והכרות בין בני הנוער  הישראלים והיהודיים. לחזק את הזהות האישית והחברתית של שתי הקבוצות ולמצוא את המכנים המשותפים והשונים בין שתי התרבויות.

הפרויקט נבנה באופן בו עצם התקשרות בין התלמידים השותפים בפרויקט והעיסוק בתכנים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לסוגיות הקשורות בזהותם היהודית של בני הנוער, הצורך להציג ולהסביר את עצמם ודעתם, החלפת הדעות והעלאת הנושא לסדר היום, יגביר בראש ובראשונה את המודעות לנושא ואף יחזק את הזהות והזיקה. בנוסף אנו מקווים כי העיסוק בתכנים יעורר רצון וסקרנות לפתח את הנושא לכיוונים מעשירי דעת.

המסגרת בה בחרנו לעסוק השנה בפרויקט וזאת על מנת לנגוע בסוגיות הזהות היהודית, הציונות והישראליות היא מסגרת 4 הדמויות  של הגדת הפסח.

ארבע גלויות אלק’ ( סרטונים קצרים ) יעברו בין בתי הספר. כל גלויה תעסוק בדמות/מושג אחד:החכמה, רשע, התם , שאינו יודע לשאול ( יכול לקבל כמה פרושים – אינו יודע כי לא למד, לא יכול מוגבל, נכה, שונה, חריג וכו’)

המורים אשר עובדים בכיתות בשני בתי הספר יקיימו דיון עם התלמידים על המושגים השונים . לאחר ההגדרה הראשונה יעבור הדיון לכיוון ההקשרים היהודיים , ישראלים, תרבותיים

מהלך הפרויקט

התלמידים יעלו כל אחד לעמוד שלו באתר את “הגלויות האלקטרוניות” וחבריהם מעבר לים יוכלו להגיב על הסרטונים, כל התקשורת בין התלמידים תתנהל באתר www.Docu-mail.com .

מנהלי התכנית והמורים השותפים מקווים שייווצר קשר לא פורמאלי בין כל התלמידים המשתתפים בפרויקט . הקשר יבוא לידי ביטוי בפוסטים שיוכל כל אחד לפרסם ובקשרים חברתיים שיתפתחו באתר Docu mail, כמעין רשת חברתית.

לקראת סיומו של הפרויקט יכינו התלמידים סרטון עם שאלה / אמירה שמעניינת אותם ושקשורה לתכנים של הגלויות בהם עסקו במהלך השנה.