פרוייקטים | 2016

השומר החדש

עמותת גלילה חברה לשומר החדש בפעילות חשיפה וימי התנדבות של בני נוער בחוות הפעילות החינוכית של השומר החדש. מטרת התכנית היא לחשוף את בני הנוער מבתי הספר בצפון להכיר את הפעילות של ארגון השומר תוך פעילות של התנדבות חינוכית אשר מחזקת את זהותם הציונית ואת הקשר לאדמת הגליל.

בשנת הלימודים 2016 -2017 מימנה עמותת גלילה את השתתפותם של כ 90 קבוצות וסך של כ 5,000 חניכים אשר התנדבו והתנסו בעבודת האדמה , תוך למידה על ערכי הציונות וחשיבותה של ההתיישבות החקלאית בגליל.

עמותת גלילה מברכת על השותפות הערכית והחשובה עם ארגון השומר החדש ותמשיך בשיתוף הפעולה בין הארגונים על מנת לאפשר לכמה שיותר בני נוער מהצפון להכיר את ביתם, ואת

העבודה החשובה של ארגון השומר החדש ושל החקלאים בצפון.