פרוייקטים | 2015

השומר החדש

סיכום שנת פעילות משותפת של עמותת גלילה ותנועת השומר החדש

עמותת גלילה תומכת בפעילות תנועת השומר החדש בצפון מזה כשנתיים.

תמיכת העמותה כללה שיפוץ מבנה המכינה לבנות בחוות עין כמונים בשנה שעברה וכן במימון אירוח קבוצות שונות בחווה לצורך פעילות התנדבותית.

לאחר תהליך חשיבה משותף ומתוך רצון לקיים את מטרות עמותת גלילה הכוללות את פיתוח תחום החינוך והקהילה של הדור הצעיר בצפון , החליטה העמותה להיות שותפה בשתי תכניות פעילות אשר יחשפו את בני הנוער בצפון לפעילות החשובה אותה מקיימת תנועת השומר החדש והערכים אותם היא מובילה ומייצגת.

תכנית “לעובדה ולשומרה” של תנועת השומר החדש – תכנית אשר במסגרתה מגיעים בני נוער ל3  ימי פעילות הכוללים לינה בשטח, עבודת אדמה ושיעורי העשרה המחנכים לאהבת הארץ ולערבות הדדית.

התכנית השנייה : “שומר אחי” ימי חשיפה לקבוצות הכוללות פעילות התנדבותית בשטח ושיעורי העשרה בנושא הערבות ההדדית וציונות .

בתום שנת הפעילות אנו יכולים לסכם בגאווה רבה את הנתונים המעידים על הגעתם של אלפי בני נוער מהצפון לפעילות בתכניות השונות, פעילויות אשר חשפו בפניהם את הקורה בצפון  וכן אפשרה להם לחוות את עבודת האדמה, ערך ההתנדבות והתרומה לקהילה תוך הבנה מוחשית של הערכים הציוניים של ערבות ההדדית, ציונות ואהבת הארץ.

המימון לפעילות הינו חלק מתכנית עמותת גלילה ליזמות החברתית המנוהלת כבר מספר שנים במימון קרן ברן האמריקאית. פעילות “השומר החדש” הינה יוזמה חברתית בה אנו גאים להיות שותפים ושמחים על האפשרות לחשוף את בני הנוער הצפוניים לקיומה.