פרוייקטים | 2017

מועדון נוער – "המחסן הכתום" בשלומי

שיתוף פעולה בין המתנ"ס המקומי של שלומי, תורם מארה"ב ועמותת גלילה הוליד את הקמתו של המחסן הכתום. המחסן הכתום הוא מועדון נוער באזור התעשייה של שלומי אשר הוקם על מנת שלבני הנוער יהיה מרחב מוגן ותחת פיקוח לבלות בו את זמנם הפנוי.

הפרויקט הוא פרי יוזמה של המתנ"ס המקומי ומטרתו לייצר מתחם בטוח בו יוכלו בני הנוער בשלומי להעביר את הזמן הפנוי בחופשות ובערבים פנויים תוך שהם אינם מסתובבים ברחובות ונמצאים במסגרת מהנה אשר מאפשרת להם חופש מצד אחד ומפוקחת מצד שני. המועצה המקומית שיפצה את המבנה, המתנ"ס סיפק את כוח האדם וחלק מהציוד ועמותת גלילה השלימה את הציוד החסר להנאתם המלאה של בני הנוער.