פרוייקטים | 2013

מועדונית לילדים בכפר מזרעה

 עמותת גלילה מציידת בימים אלה מועדוניות לילדים בסיכון , אשר אותרו ע”י מחלקת הרווחה של המועצה המקומית מזרעה.

הילדים מגיעים למועדונית בכל יום עם סיום יום הלימודים לקבלת ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית ופעילות העשרה.

עמותת גלילה שיפצה בעבר מועדונית לילדים בעזרתה הנדיבה של קרן קלור ישראל. בנוסף תרמה קרן קלור ישראל בכפר מזרעה את  שיפוץ מגרש קט רגל בבית הספר היסודי ומגרש משחקים ( פרויקט שהתקיים בשנת 2008).

השנה רכשה העמותה והתקינה במועדוניות שמספרן גדל ל 2 , מחשבים חדשים, משחקים, ציוד מתכלה , ספרים ועוד ובנוסף תומכת בחוגי העשרה לילדים בתחום המוזיקה, הספורט והאומנות.

הפרויקט מתקיים בשיתוף פעולה מלא עם מנהל מחלקת הרווחה של המועצה המקומית מזרעה ובתרומתה הנדיבה של קרן כדורי.