פרוייקטים | 2018

מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר

מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר

מרכז הצעירים של מטה אשר חילק בשנת הלימודים החולפת מלגות לסטודנטים מיישובי המועצה.

התרומה הוענקה ע"י תורם אמריקאי אשר רואה בתושבי מטה אשר את הביטוי לישראל היפה והציונית ומוקיר את תרומתם של הישובים לפיתוחה של הפריפריה הצפונית.

עמותת גלילה מודה לקרן סלוויטר – רזניק על תרומתה למען תושבי הצפון.