פרוייקטים | 2012

מרכז מצוינות אזורי בשלומי

70 ילדים משלומי, נהריה  מעלות, הקיבוצים והמושבים באזור החלו השנה ללמוד במרכז למצוינים אשר במרכז המדע ודעת בשלומי . הילדים לומדים במסגרת קבוצתית , מספר קורסים : אקולוגיה, כתיבה מדע בדיוני, כלכלה, לוגיקה, יזמות, משפטים ואומנות. הפעילות במרכז מתקיימת פעם בשבוע, הילדים מחולקים לקבוצות כאשר לכל קבוצה נבנתה תכנית המשלבת מספר קורסים אשר יחד יוצרים חבילת העשרה המפתחת את מחשבתם של הילדים וחושפת אותם לתחומים אותם לא היו זוכים ללמוד בשום מסגרת אחרת.

זו השנה השנייה בה נפתחה התכנית בשעות אחר הצהריים, ההורים הם האחראים על סידורי ההסעות של הילדים למרכז המדע ודעת, דבר אשר לכאורה ברור מאליו, אך כרוך בקושי ובמחויבות כאשר מדובר באזור הפריפריה הצפונית.

עמותת גלילה שמחה וגאה על שתכנית מסוג זה מתקיימת באזורנו, התרומה לפרויקט התקיימה במסגרת היזמה המשותפת של קרן ברן ועמותת גלילה אשר מאמינה שעלינו לסייע לפיתוח וקידום דור העתיד של מנהיגים באזור וזאת למען עתיד החברה הישראלית כולה.