פרוייקטים | 2016

פעילות במועדון שלומי

עמותת גלילה ממשיכה לתמוך במרכז היום לקשיש בשלומי. שנה שעברה מימנה העמותה שיפוץ של המרכז ונרכש גם חדר מחשבים.

במסגרת התמיכה הוספנו עוד יום פעילות שמתווספת למגוון הפעילויות השונות שהם עוברים במרכז בתחומים רבים ומגוונים.

הפעילות במועדון מהווה בית שני לקשישים רבים שנמצאים בעיר לעיתים בלי משפחה.

עמותת גלילה ממשיכה לסייע לקשישים וניצולי שואה ברחבי הצפון ורואה בפעילות במועדון הקשיש בשלומי מקור לגאווה ולשת"פ מוצלח בפעילות העמותה באזור.