פרוייקטים | 2012

פרויקט בוגרים במרכז מחוננים בשלומי

פרויקט תוכנית בוגרים במסגרת פרויקט “עמיתי ברן” – הציגה ומפעילה ד”ר נילי גל-ים פרויקט משותף לבוגרים ממרכזי המחוננים בצפון. הרעיון המרכזי של הפרויקט הוא: מתן אפשרות לבוגרי מרכז המחוננים ליהנות מפעילות לימודית, חברתית והעשרתית גם בכיתות י’-יב’, מבלי לפגוע במהלך לימודיהם הסדיר בתיכון. מרכזי מדע ודעת פועלים במטרה לתת מענה לימודי, חברתי ורגשי לילדים מחוננים מכיתה ד’ ועד כיתה ט’ בכל הארץ. במהלך השנים הללו נוצרת קבוצת ילדים מגובשת, שרגילה להיפגש בכל שבוע במרכז מדע ודעת ללמוד אך גם ליהנות מחברת הילדים הדומים להם. בתום כיתה ט’, נפרדים ילדים והמפגש החברתי עם בני גילם בעלי תחומי העניין הזהים נפסק. מטרת תוכנית בוגרים זו לשמר את המרכיבים החברתיים ואת תרומת קבוצת השווים כדרך להתמודד עם קשיי התיכון, ובמטרה להעצים את הילדים המחוננים גם בהמשך דרכם במערכת החינוך. פרויקט הבוגרים משלב את כלל התלמידים הבוגרים מאזור הצפון במפגש חברתי – לימודי עם המורים המוכרים להם ועם מרצים מן החוץ, סביב תחומי דעת שונים. במסגרת הפרויקט מתקיימים לימודי העשרה, פגישות עם אנשי מקצוע וליווי עבודות מחקר ע”י צוות מקצועי. עמותת גלילה תומכת בפרויקט ומלווה את התהליך העצמה של הבוגרים מתוך מטרותיה לקידום המנהיגות הצעירה בגליל.