פרוייקטים | 2012

פרויקט מודעות בנושא סרטן השד ביישובי הצפון

עמותת גלילה שותפה זו שנה שנייה בפרויקט מודעות לנושא סרטן השד המתקיים ביישובי הצפון של המועצות מעלה יוסף ומטה אשר.

במסגרת הפרויקט מופקת חוברת הסברה לנושא מודעות לנושא סרטן השד וחשיבות הבדיקה העצמית. החוברת מופצת כחומר רקע להרצאות המתקיימות ביישובי הצפון השונים. במסגרת ההרצאות המתבצעות ע”י ד”ר רויזמן, נחשפות מאות נשים לחשיבות הבדיקה העצמית, חשיבות הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול השונות.

הגברת המודעות לנושא סרטן השד היא פעילות מצילת חיים. גילוי מוקדם יכול להיות לעיתים הגורם המבדיל בין היכולת להירפא או לא. עמותת גלילה רואה בפרויקט חשיבות רבה וקידום מטרות העמותה בפעילותה למען הקהילה בצפון.