פרוייקטים | 2017

צוות צח"י – מעונה

צוות צח"י מעונה הוקם בשנת 2014 בעקבות השינויים והאיומים השונים מגבול הצפון , הצוות הוקם בשיתוף עם ועד הישוב ותחת פיקוחם המתמיד.  

מטרות הצוות:

  1. מתן מענה וארגון הישוב והתושבים בזמן אירוע חירום רעידת אדמה, פח"ע, או כל אירוע רב נפגעים אחר.
  2. מתן סיוע וחילוץ באמצעות כוח של יחידת הכוננות היישובית אשר כפופה לצה"ל מתן סיוע כצוות תגובה ראשוני בעת אירוע רעידת אדמה או כל אירוע/אסון אחר ועוד.

היוזמה הקהילתית גובתה ע"י תרומה ייעודית של העמותה שנועדה לרכישת ציוד מיגון על מנת שיכול לבצע את פעילותו כראוי.