פרוייקטים | 2018

קורס מדריכי טניס

שאול זוהר – מנהל האקדמיה לטניס בגליל ומשתתף בתכנית עמיתי גלילה, סיים בימים אלה להכשיר את הדור הבא של מדריכי הטניס בצפון. שאול יזם, הדריך והוביל את הקורס הנדרש שהתקיים במכללת אוהלו על מנת לענות על המחסור הרב הקיים בתחום. אנו מאחלים למדריכים החדשים הצלחה רבה בדרכם החדשה.