פרוייקטים | 2019

קרן חסד

החזון של קרן חסד הוא לחבר בין אנשים טובים שיכולים לעזור לאנשים טובים שזקוקים לעזרה. הקרן הוקמה בהתנדבות מלאה על ידי קבוצה נפלאה של תושבי מעלות אשר מנהלים את הבקשות הרבות אשר מופנות אליהם :סיוע לנזקקים, עולים חדשים , קשישים , ניצולי שואה וכל מי שנקלע למשבר וזקוק לעזרה. הקבוצה מנסה למצוא לבקשות אלה תורמים בסכומים לא גדולים אשר לעיתים ממש מצילות את משפחות מהתרסקות כלכלית. כל תרומה לקרן מופנית לבקשה ספציפית של נזקק ומטופלת במלוא האחריות והרגישות. עמותת גלילה, מנהלת את הקרן בעבור המתנדבים ללא עלות נוספת וללא כל תמורה. 

על מנת לתרום במיידי, ניתן לתרום דרך JGIVE 

 

 

או לתרומה ישירה באמצעות PAYPAL