פרוייקטים | 2013

קרן סיוע אזורית חדשה

עמותת גלילה הקימה קרן סיוע אזורית חדשה עבור תושבי חצור הגלילית ויישובי הסביבה ועבור תושבי העיר שלומי.

הקמת הקרן התאפשרה הודות לתרומה של ארגון אמריקאי, אשר אפשרה את הרחבת הפעילות.

בעיר שלומי פועלת הקרן כקרן משלימה לסיוע הניתן על ידי מחלקת השירותים החברתיים של העיר שלומי ובהשתתפות הזכאים לסיוע.

הבקשות מועברות  פעם בחודש לאישור לוועדת סיוע של הקרן  ( הועדה פועלת בהתנדבות) ע”י מחלקת הרווחה על מועצת חצור הגלילית ולאחר שעמדו בקריטריטריונים המפורסמים.

הקרן מיועדת לסייע בעיקר לילדים ממשפחות מצוקה , קשישים ומשפחות חד הוריות.

האפשרות לסייע למשפחות ויחידים במצוקה בימים אלה, הנה זכות גדולה ועמותת גלילה שמחה על היכולת לסייע באופן זה לתושבי הצפון.