פרוייקטים | 2017

קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר

בתמיכתו של תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר, מפעילה עמותת גלילה יחד עם נציגי המועצה האזורית מטה אשר קרן סיוע ייחודית.

לאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר למענה, הוקמה ועדה של מתנדבים בעלי מקצוע בתחום הרווחה והבריאות וקבעה קריטריונים על פיהם יוכלו תושבי הרשות לקבל את הסיוע הנדרש וזאת בפיקוח מח' הרווחה של מטה אשר.