פרוייקטים | 2012

תכנית ללימודי אקולוגיה

עמותת גלילה ממשיכה זו שנה שנייה לסייע במימון פרויקט החממה האקולוגית במרכז המדע האזורי לילדים מחוננים בשלומי.

החממה הוקמה במהלך חודשי הקיץ בשנה שעברה ועם תחילת השנה מתקיימת תכנית אקולוגיה בשעות היום ובשעות אחה”צ.

תכנית הלימודית המועשרת מתאפשרת תודות לשותפות המתקיימת בין מרכז המדע, עמותת גלילה וקרן התרומות האירופאית. הפרויקט נעשה לרווחת ילדי האזור כולו המגיעים למרכז במסגרת לימודי העשרה. קידום לימודי האקולוגיה לילדים מחוננים ומצטיינים עולים בקנה אחד עם מטרותיה של עמותת גלילה לבניית דור העתיד של הגליל.