פרוייקטים | 2016

תכנית מנהיגות בינלאומית CATS 2016

 במסגרת מטרותיה לקידום המנהיגות הצעירה בגליל השתתפה עמותת גלילה בתוכנית CATS.

CATS -Children as Actors for Transforming Society

התכנית היא תכנית המיועדת לצעירים ומבוגרים לשינוי פני החברה דרך פעילות התנדבותית בקהילה.

התוכנית נוסדה בשנת 2013 ביוזמה משותפת של מספר עמותות הפועלות למען ילדים בעולם.

המחשבה ביסוד תכנית זו הייתה ליצור מרחב פעולה משותף בין צעירים ומבוגרים על בסיס שוויון ביניהם לשם העצמת המעורבות החברתית ובנית כלים משותפים לפעילות בקהילה.

כ 11 בני נוער מהגליל , נבחרו השנה לייצג את המשלחת הישראלית, הסמינר התקיים במשך שבוע בעיירה ציורית בשוויץ. במסגרת הסמינר בו השתתפו מאות צעירים ומבוגרים מכל העולם, השתתפו הנציגים הישראלים במגוון סדנאות, פעילויות וקבוצות דיון אשר דנו בשאלות מהותיות כגון: “כיצד ניתן לפתור את בעיית העוני העולמי”. בני הנוער חזרו עמוסי חוויות ורשמים ובעיקר יצגו את ישראל והגליל בכבוד.