חינוך ורווחה

העמותה מסייעת בקידום, הפעלה וסיוע בפרויקטים בתחום החינוך והרווחה. הפעילות נעשית מול מוסדות החינוך השונים ובשיתוף פעולה עם הרשויות המוניציפליות בצפון. בנוסף מפעילה העמותה קרנות סיוע לנזקקים , הדבר נעשה בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות לשירותים של הרשויות. אנו מאמינים שחינוך בונה קהילה ,בונה עתיד ומסייע לשיפור איכות החיים של התושבים.