פרוייקטים | 2018

מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר

מלגות לסטודנטים במועצה האזורית מטה אשר

מרכז הצעירים של המועצה האזורית מטה-אשר, חילק בשנת הלימודים החולפת מלגות לסטודנטים מיישובי המועצה.

התרומה הוענקה ע"י תורם אמריקאי אשר רואה בתושבי המועצה האזורית של מטה אשר את הביטוי לישראל היפה והציונית ומוקיר את תרומתם של הישובים לפיתוחה של הפריפריה הצפונית.

עמותת גלילה שמחה על הזכות לסייע לסטודנטים מהפריפריה להעשיר את השכלתם, דבר אשר לא היה מתאפשר ללא הסיוע של קרן סלוויטר-רזניק ותרומתה למען תושבי הצפון.