פרוייקטים | 2018

קרן סיוע צפון

קרן סיוע צפון

עמותת גלילה מנהלת מזה מספר שנים קרן סיוע אזורית עבור תושבי הגליל המערבי.

הבקשות מועברות ע”י מחלקות הרווחה פעם בחודש לאישור וועדת סיוע של הקרן, הפועלת בהתנדבות.

הקרן מסייעת מידי שנה לעשרות משפחות במצוקה כלכלית, ילדים, נוער, קשישים,  ומשפחות חד הוריות.