פרוייקטים | 2018

קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר

קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר

בתמיכתו של תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר, מפעילה עמותת גלילה יחד עם נציגי המועצה האזורית קרן סיוע ייחודית.

הקרן מנוהלת ע”י ועדה של מתנדבים, בעלי מקצוע בתחום הרווחה, ולאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר למענה, ועמידה בקריטריונים , יכולים תושבי הרשות לקבל את הסיוע הנדרש וזאת בפיקוח מח’ הרווחה של מטה אשר.