פרוייקטים | 2019

שיפוץ וחידוש ספרייה ומרכז למידה בכפר כמא

עמותת גלילה שותפה בתרומה להקמת מבנה משוחזר בכפר הצ’רקסי כמא אשר משמש לספרייה עירונית ומרכז למידה לכל קהילת התלמידים והסטודנטים של הכפר.

הפרויקט פרי יוזמה של הרשות המקומית ושיתוף מספר גורמים ביניהם מפעל הפייס וקרן אמריקאית אשר תורמת לקידום החינוך בישראל.