פרוייקטים | 2019

יוזמת קורצ’אק

מרכז קורצ’אק לחינוך – יוזמה חדשה אותה מובילה בהתנדבות חברת הועד המנהל בתיה גלעד הרחיבה את הפעילות החינוכית בה שותפה עמותת גלילה. היוזמה כללה השנה הקמת מרכז חינוכי להדרכת צוותי חינוך ומדריכים ברוח קורצ’אק, ארגון כנס בינלאומי באוניברסיטת תל אביב ואירוח קבוצות שונות לפעילות חינוכית ברוח קורצ’אק בצפון.

במסגרת היוזמה מדריכים אנשי הצוות את בתי הספר, הצוותים החינוכיים השונים ואנשי חינוך המגיעים מחו”ל על חינוך ברוח קורצ’אק.