פרוייקטים | קהילה

H3L Labs

המיזם החברתי H3L LABS הוא שילוב של סטרטאפ טכנולוגי וחברתי. המגפה אשר פרצה השנה לחיינו האיצה את פיתוח היוזמה החברתית של אנשי

 H3L LABs, מטרת המיזם הוא לאפשר לאנשים אשר צריכים ניתור רפואי, לעבור אותו בבית, ללא הצורך באשפוז ארוך. המיזם כולל פיתוח מכשיר אשר אותו מפעיל איש מקצוע אשר הוכשר לעניין ומסוגל להעביר את המדדים הנדרשים למערכת הבריאות מהחולה אשר יכול להישאר בנוחות של ביתו במקום להתאשפז אשפוז ארוך בבית חולים. המיזם הוא פרי יוזמה של מספר שותפים כולל מערכות הבריאות ועמותת גלילה שמח על האפשרות להשתתף במיזם במתן פלטפורמה לסיוע פילנתרופי.