פרוייקטים | חינוך ורווחה

';

חינוך ורווחה

העמותה מסייעת בקידום, הפעלה וסיוע בפרויקטים בתחום החינוך והרווחה.

הפעילות נעשית מול מוסדות החינוך השונים ובשיתוף פעולה עם הרשויות המוניציפליות.

בנוסף, מפעילה העמותה קרנות סיוע לנזקקים.

הפעילות נעשית בשיתוף פעולה מלא עם מחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות.

אנו מאמינים שחינוך בונה קהילה, בונה עתיד ומסייע לשיפור איכות החיים של התושבים.

דילוג לתוכן