שותפים

תורמים

The Beren SEA Foundation

Abraham & Sonia Rochlin Foundation

Clore Israel Foundation

HOT – Hands on Tzedakah

Marjorie & Archie Sherman Foundation

P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc.

Rothberg Foundation

The David Sloviter and Noreen Resnick Fund

The Henri and Jeanette Weinberg Foundation

The Sobell Foundation

The Zarrow Family Foundations

UJA Federation of New York

UIA – United Israel Appeal

The Joseph & Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds

דילוג לתוכן