פרוייקטים | פרויקטים בעבר

קרן סלוויטר לסיוע תושבי מטה אשר

בתמיכתו של תורם אמריקאי אשר ביקש לייעד את תרומתו לתושבי יישובי המועצה האזורית מטה אשר, מפעילה עמותת גלילה יחד עם נציגי המועצה האזורית מטה אשר קרן סיוע ייחודית.

לאחר בדיקה מעמיקה של הצורך ומציאת הדרך הטובה ביותר למענה, הוקמה ועדה של מתנדבים בעלי מקצוע בתחום הרווחה והבריאות וקבעה קריטריונים על פיהם יוכלו תושבי הרשות לקבל את הסיוע הנדרש וזאת בפיקוח מח' הרווחה של מטה אשר.

דילוג לתוכן